Videx 506-T 12V AC Relay
Videx 506-T 12V AC Relay £25.46 ex. VAT
Daitem 12V DC / 2.0 Amp Power Supply
LiftMaster SUB 324 EVO 24v Double Underground Electric Gate Kit £714.00 ex. VAT

Daitem 12V DC / 2.0 Amp Power Supply

12V Dc / 2 Amp power supply made by Daitem.

In Stock

Sku:66/96

£15.00 ex. VAT

Daitem 12V DC / 2.0 Amp Power Supply

Weight 0.28 kg
Back to Top